Nu är det hög tid att boka kick-off för företaget! Laserdome är världens bästa team building! Dela in personalstyrkan i två jämna lag och smyg in i en värld av action där samarbete är minst lika viktigt som pricksäkerhet! Vill ni svetsa samman gänget ännu mer kan ni kanske kombinera ert laserspel med Prison Island efter?
Boka ert företags kick-off direkt på vår hemsida!